Reglement COOP Jærcup 2022

10 – 18 år : Maks 2 øvingar pr. stemne. Viss du melder deg på i meir enn 2 øvingar, bestemme arrangøren kva for ein  øvielse som vert strøken. Alle må konkurrere i sin årsklasse

Deltakarane konkurrerer i 4 øvingsgrupper: sprint, lange løp (frå 600), hopp og kast. Utøvarar som har 8 eller fleire resultat og har oppnådd minst eitt teljande resultat i kvar øvingsgruppe får medalje.

Parautøvere melder seg på i øvelser i sin egen aldersklasse på lik linje med andre utøvere.

Premiering elles:
Alle som har deltatt på 3 stemne og ikkje får medalje, får diplom.

COOP-Jærcupvinnar blir ein gut og ei jente som har klart gullmedalje og får høgast poengsum i firekamp i følgande klassar:
11 år
12 år
13 år
14 år
Jærmeister i friidrett blir den guten og den jenta av gullmedaljevinnarane mellom 11 og 18 år som får høgast poengsum i firekamp. Poeng blir rekna ut etter AW-tabellen.

COOP-Jærcup   2022
Stemna startar kl. 17.30

Påmelding via MinIdrett. Påmeldingsfrist maks 5 dager. Etterpåmelding etter at  tidsskjema er sett opp, kun viss det er plass i heat, eller ved tekniske øvelsar, viss tidsskjemaet tillet det.

Tidsskjemaet blir også lagt ut på friidrettskretsen og klubbens eigen heimeside/facebook.

Vekt på kastreiskap
Liten ball
G/J 7-12                                   150 g

Kule
G 10-11, J10-13            2 kg
G 12-13, J 14-16                       3 kg
J 17-18, G14-15, Kvinner           4 kg
G 16-17                        5 kg
G18-19                        6 kg
Menn                                       7,26 kg

Spyd
J 10-14, G 10-13           400 g
J 15-17                                     500g
J 18-19, G 14-15, Kvinner          600 g
G 16-17                        700 g
G 18-19, Menn             800 g

Diskos
J10-13, G10-11 0,6kg
J14-15,G12-13                          0,75kg
J16-19, KS, G14-15                    1,0kg
G16/17                        1,5kg
G18/19                        1,75kg
MS                                           2,0kg

Slegge
G10-12, J10-13  2kg
G13, J 14-17                    3kg
G14-15, J18/19- KS          4kg
G16-17                5kg
G18/19                           6kg
MS                                  7,26kg

Hekkhøgder
J10-11, G10-11 60 mh  68
J 12-14, G 12-13           60 mh  76
J 15-16                         80 mh  76
G14                             80 mh  84
J 17 – K                         100 mh76/ 84
G 15-16            100 mh 84/91,4
G 17 – M                       110 mh 91,4/ 100/106,7

Lengde og tresteg:
Satssone: 50 cm: 7 – 13 år

Hopphøyder
Start på f.eks 1,02 – 1,07- 1,12 (ikkje 1,00-1,05)

3 forsøk i tekniske øvelser i aldersklassen opp til 14 år. Minst 4 forsøk i aldersklassen 15+. Kan åpne for flere forsøk dersom det er mulighet i forhold til tidskjema.

Funksjonærar:            Arrangørane har sjølv ansvar for å skaffa funksjonærar.

Planleggingsmøte:     Gjesdal Idrettslagkaller inn til planleggingsmøte i begynnelsen av okt. kl 20.00 før kretsen sitt Terminlistemøte.

Avslutningsfest og utdeling av premier: Kvar klubb arrangerer sin Avslutningsfest.